razstave


razstave


PREMIERNA RAZSTAVA:
EVFONIJA- ZVENEČE MESTO
Slovenski etnografski muzej (SEM), Ljubljana, Slovenia
, 12. september - 5. oktober 2008


OTVORITEV